" /> ?>

Najnowsze wpisy

Nowe zasady klikania reklam!

Oglądaj reklamy dłużej o 50sekund dziennie.

Co to zmieni dla Ciebie i dla naszej firmy TrafficMonsoon:
– osiągnąć lepsze usługi reklamowe, lepsze rezultaty
– lepszy ranking ruchu (alexa ranking)
– pomóc Ci zarobić więcej
– zwiększyć bufor bezpieczeństwa w serwisie, który oferujemy
– umocnić biznes
– zabezpieczyć długoterminowość firmy, bardziej ustabilizować ze względu na podaż i popyt
– dostarczyć więcej wyświetleń do waszych stron internetowych
-pomóc w rozwoju waszych firm, marek by uzyskiwać większą liczbę odbiorców

WSZYSTKO TO ZA MNIEJ NIŻ 1 MINUTE OGLĄDANIA REKLAM!!!
JAK TO OSIĄGNIEMY?

OGLĄDAJ REKLAMY TYLKO 50 SEKUND DŁUŻEJ!!!
-czas oglądania reklamy zmniejszony z 20sekund do 5sekund
– oglądanie 50 reklam dziennie do naliczeń, a nie 10 jak wcześniej
– zmniejszenie „darmowych wyświetleń- earn credit za oglądanie reklam do 2/3 dla płatnych użytkowników i 1/3 dla darmowych użytkowników

Pomyśl o Tym:
10reklam po 20sekund = 200sekund
50reklam po 5 sekund = 250sekund

Więc w praktyce, czas poświęcony na oglądanie reklam by zakwalifikować się do naliczeń ad-packów będzie dodatkowy tylko o 50sekund więcej.

Jak zawsze możesz oglądać reklamy by dostawać „darmowe wyświetlenie strony „free credit”

Celem usług TrafficMonsoon jest zapewnienie reklamodawcom ekspozycję na ich stronach internetowych, a następnie połączyć użytkowników do innych ofert użytkowników. Celem jest również nagrodzić członków którzy aktywnie oglądają reklamy poprzez naliczanie ad-packów.

Wiele osób zauważyło, że ranking w Alexa spada, a ich kredyty reklamowe nie są wykorzystywane tak szybko jak wcześniej.
Rozumiem, ze wiele osób opuściło TM poprzez zaistniała sytuacje z Paypal, który zablokował nam środki na 180dni. Sytuacja ta miała wpływ na liczbę ludzi korzystających z TM. Jesteśmy świadkami stałej liczby ludzi

Z spadkiem Alexa, wiele osób chciało zobaczyć jak nasz ranking w Alexa wzrasta, wzrastają wyświetlenia strony, zwiększa się tłum, dostarczamy lepszy ruch na stron, co z kolei polepszyło by popyt na nasze usługi. Aby to osiągnąć. Postanowiłem zwiększyć liczbę oglądnięć z 10 an 50, ale zmniejszyć czas z 20sekund do 5 sekund.

Dlaczego 50 reklam na dzień? Ponieważ poprzez aktywność naszych użytkowników, nie tylko będziemy widzieć lepszy ranking Alexa, ale również zwiększymy prędkość dostarczania usług reklamowych.

Również postanowiliśmy zmniejszyć kredyty reklamowe (darmowe wyświetlenia za surfowanie) do 2/3 kredytów dla płatnych użytkowników i 1/3 kredytów dla darmowych użytkowników.
W ten sposób będziemy w lepszej pozycji odnośnie podaży i popytu co pomoże nam szybciej realizować kredyty reklamowe użytkowników.

W ten sposób nasi użytkownicy będą oglądać więcej reklam, wyświetlenia będą dostarczane szybciej, a przede wszystkim chęć korzystania z naszych usług będzie pragnieniem całego przemysłu. Przy okazji przywrócimy nasz Alexa ranking powrotem.

Nie tylko zwiększymy ruch, nie tylko polepszymy nasz ranking Alexa, ale przede wszystkim pozwoli nam zwiększyć wytrzymałość biznesu jako całość.
Pomyśl o tym. 10 reklam po 20 sekund = 200 sekund, 50 reklam po 5 sekund= 250 sekund.
W praktyce czas został zwiększony tylko o 50 sekund niż dotychczas.

Można zamawiać karty TM

Można już zamawiać karty TM dystrybuowane przez procesor płatności Allied Wallet. Koszt karty w naszym back office to 6$ płatne z naszego salda Traffic Monsoon (Account balance) lub płacimy kartą płatniczą.

​Zamówić kartę do wypłat możemy dopiero po pełnej weryfikacji konta.
W ramach formularza zamówienia musimy uzupełnić jedynie kilka pół poza tymi jakie zostały skopiowane po udanej weryfikacji konta.

Czas dostawy karty to 2-6 tygodni a koszty z jej utrzymaniem zostaną załączone do przesyłki ale za utrzymanie nie będziemy nic płacić a wypłata będzie obarczona minimalną prowizją około 0,5$ za transakcję. 

Natomiast w sekcji NEW CARD – mamy możliwość dodania własnej karty płatniczej którą (po zweryfikowaniu 2 stronami dowodu tożsamości i rachunkiem potwierdzającym adres) możemy bezpiecznie płacić w TM za usługi i zabezpieczyć się przed niepowołanym użyciem tak wprowadzonej karty.

Charles Scoville says…

Czy ludzie wciąż zarabiają w Traffic Monsoon? TAK! Czy ludzie wciąż dostają wypłaty natychmiastowo? TAK!!

Hejterzy będą starali wzbudzić w tobie strach, niepewność i zwątpienie.
W razie gdybyś poprzednio przeoczył odpowiedzi na te pytania:

1. Gdzie jest bank? – Bank TM był planowany przed blokadą pieniędzy przez PayPal. Po tym jak nastąpiła blokada, plany były kontynuowane i po tym jak wiadomości o banku były opublikowane dowiedziałem się, że wymagany był wstępny depozyt , aby zrealizować te plany. Z funduszami chwilowo wstrzymanymi przez PayPal przez 180 dni, plany nie mogły być kontynuowane dopóki PayPal nie zwolni tych funduszy.

Mając dodatkowy czas przed realizacją planów związanych z otwarciem banku, miałem okazję ocenić czy to jest na prawdę najlepsze rozwiązanie dla firmy jako całość, czy nie lepiej byłoby po prostu używać utworzonej już firmy takiej jak Allied Wallet, STP, czy Payza.

2. Co z kontem bankowym w Dubaju? Jest tam otwarte konto, ale nie ma potrzeby, aby go używać, ponieważ jest konto bankowe w USA. Były osoby, które uważały, że posiadanie konta bankowego w Dubaju mogłoby stworzyć problemy dla firmy. Żadne pieniądze nie były nigdy umieszczone na tym koncie.

Konto bankowe w Dubaju miało za zadanie jedynie ułatwić ludziom z tego regionu robić transfery. Teraz kiedy jest utworzone konto firmowe w USA uważamy, że to rozwiązanie działa w porządku.

3. Co stało się z Amin Forati?
Były okoliczności, które spowodowały zwątpienie czy ten mężczyzna robił rzeczy, które powiedział, że zrobi dla firmy. Teraz zostało rozpowszechnione na forach, że nie jest już Maltańskim Ambasadorem. Został odwołany i jest obecnie sprawdzany za oszustwo.

4. Co z uwalnianiem przez PayPal pieniędzy co 30 dni? Zgadzam się. PayPal stwierdził, że będą robić ocenę co 30 dni, ale jeszcze nic nie uwolnili.

5. Co z wypuszczeniem kart kredytowych?
Karty Allied Wallet były gotowe, gdyby to zależało ode mnie, ale są rozwiązywane szczegóły Interfejsu programistycznego aplikacji (API) i kodowanie. Omawiałem te rzeczy z moim deweloperem i z Allied Wallet i naciskałem ich, aby ukończyli to co musi być zrobione i wypuścili karty kredytowe. A więc staramy się rozgryźć co musi być zrobione, aby je wypuścić.

Jak wiadomo każdy bez problemu ma wypłacane pieniądze z STP i Payza. Poprawiliśmy support, więc jeśli nie otrzymałeś swojego zakupu lub wypłaconych środków, nasz zespół jest lepiej przygotowany, alby rozwiązać dla ciebie ten problem.

TREŚĆ ORYGINALNA:

Are people still earning in Traffic Monsoon? YES! Are people still getting paid instantly? YES!!
Haters will only try to create fear, uncertainty, and doubt within you.
In case you have missed the answers previously to these questions:

1. Where is the bank? – The Traffic Monsoon bank was planned before the PayPal limitation. After it was limited, plans continued and it was made known to me after news of the bank was released that an initial deposit was required to complete the plans. With the funds temporarily held by PayPal for 180 days, the plans couldn’t continue further until PayPal releases the funds.
With this additional time given to us before completing plans with opening a bank, it’s given me a chance to evaluate whether this is truly in the best interest of the company as a whole, or whether simply using an established company such as Allied Wallet, STP, and Payza would be better.

2. What about the bank account in Dubai? – There is a bank account opened there, but there is no need to use it because there is a bank account in the USA. There were some who shared potential that having the bank account in Dubai could create issues for the company. No funds were ever placed in that account.
The bank account in Dubai was only intended to make it easier for people in that region to send wire transfers. Now that there is a business bank account setup in the USA, we are seeing this solution also is working just fine.

3. What happened to Amin Forati? – There were circumstances which caused doubt to fall upon whether this man was doing the things he said he was going to do for the company. It’s now spread throughout forums that he is not a Maltese Ambassador any longer. He was dismissed and is currently being investigated for fraud. Amin Forati was let go without pay.

4. What about PayPal releasing funds each 30 days? – I agree. PayPal did say that they would evaluate each 30 days, but they haven’t released anything yet.

5. What about debit cards being released? – Allied Wallet cards would be done if it was up to me, but there are APIs and coding details being ironed out. I have been discussing these things with my developer and with Allied Wallet, and I have pressed them to finalize whatever needs to get done, and get these cards released. Both Allied Wallet and our members wish to have these cards released, so we are trying to sort out whatever needs to get done in order to release them.

Obviously everyone is getting paid without problems with STP and Payza. We have improved support so if you haven’t received a purchase or withdrawal, our support team is better equip to handle solving things for you.

Charles Scoville says…

Czy kiedykolwiek czułeś niepewność, gdy ktoś próbował przekonać Cię, że Traffic Monsoon to Ponzi?

Przejrzyj następujące materiały na tej stronie:
https://www.sec.gov/answers/ponzi.htm

Czym jest schemat Ponzi?
Schemat Ponzi to inwestycja, która zakłada wypłatę środków do istniejących inwestorów ze środków wprowadzanych przez nowych inwestorów. Organizatorzy schematu Ponzi często zabiegają o nowych inwestorów, obiecując inwestycję środków we wspaniałe możliwości które mają na celu generować wysokie zyski z małym lub żadnym ryzykiem. W wielu systemach Ponzi, oszuści koncentrują się na pozyskiwaniu nowych pieniędzy, aby wypłacać obiecane środki inwestorom z pierwszych faz programu, aby stworzyć fałszywe wrażenie, że inwestorzy korzystają z legalnego biznesu.

Odnieśmy się więc do referencji przedstawionych na tej stronie:
https://trafficmonsoon.com/ad_plans
https://trafficmonsoon.com/terms

Czy Traffic Monsoon oferuje inwestycję? Nie. Konkretnie, strona wyjaśnia, że nie sprzedaje akcji. Sprzedajemy tylko usługę reklamową. Dodatkowo, słowo „inwestowanie” jest nie do znalezienia na tej stronie (lub innej stronie) z wyjątkiem mocnej deklaracji, że usługi Traffic Monsoon nie są inwestycją.
Ponadto, w warunkach serwisu (na które każdy użytkownik zgadza się przy rejestracji) stwierdza: „TrafficMonsoon zarejestrowano jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie bank ani firma pośrednicza. Zakup usługi reklamowej u nas nie jest uznawany za depozyt ani inwestycję.”
Dodatkowo: na stronie zakupu, jest wyraźnie wyszczególnione, że zakup usługi reklamy nie jest inwestycją.
Tak więc można stwierdzić, że Traffic Monsoon nie oferuje żadnej formy inwestycji.
Oszustwem jest celowy podstęp zabezpieczenia nieuczciwej lub niezgodnej z prawem korzyści.

Patrząc na plany reklam na stronie Traffic Monoon, wyraźnie pokazuje, że gdy ktoś kupuje AdPack, otrzyma „20 kliknięć na reklamę, 1000 punktów wymiany ruchu oraz jedną akcję udziałów w Revenue Share”
Na stronie zakupu jest to jeszcze bardziej wyszczególnione: „20 kliknięć na baner, 1000 kredytów wymiany ruchu oraz 1 akcję udziałów Revenue Share.”
Nie ma tam żadnego oszustwa. To jest rzeczywiście to, co ludzie otrzymują.
Wszystkie inne usługi na stronie opisują dokładnie, co otrzymuje kupujący, a gdy zakup jest dokonywany kupujący otrzymuje dokładnie to za co zapłacił.
Więc wniosek jest taki, że nie ma żadnego oszustwa w Traffic Monsoon.

Tak więc pierwsza część tej definicji na stronie internetowej SEC jest wyjaśniona. Traffic Monsoon nie jest formą oszustwa inwestycyjnego, ponieważ nie jest ani oszustwem, a także nie inwestycją.

Spójrzmy na następną części definicji: wysokie zyski przy niewielkim lub żadnym ryzyku.
Patrząc na stronę Traffic Monsoon, nie ma obietnic wysokich zysków. W rzeczywistości, nie ma obietnicy jakiegokolwiek zwrotu, nie ma obietnicy jakiegokolwiek dochodu. Plan reklam mówi:
„Po kliknięciu minimum 10 reklam w naszej wymianie ruchu i oglądaniu stron internetowych przez 20 sekund każdej, będziesz kwalifikować się na 24 godziny do udziału w zyskach firmy.
„Tak długo, jak się kwalifikujesz, każda akcja udziałów z zakupu AdPack będzie wypracowywać udział w przychodach aż do $55. Osiągnięcie maksimum nie jest gwarantowane lub umieszczone w przedziale czasowym. Jest całkowicie uzależniona od sprzedaży usług oraz Twoich kwalifikacji. „
To wyraźnie wskazuje, że aktywni internauci w wymianie ruchu, którzy nabyli AdPacki mogą kwalifikować się do udziału w zyskach firmy. Mamy usługę i za nią ludzie płacą. Jeśli zdecydują się aktywnie klikać co najmniej minimalną liczbę reklam w wymianie ruchu, mogą kwalifikować się do zarobienia pieniędzy w udziałach ich akcji które wypracowują aż do $55. Nie ma gwarantowanej kwoty którą otrzyma, a na pewno nie ma przedziału czasowego, kiedy ta kwota zostanie wypracowana. To wyraźnie wyjaśnia, że nie ma gwarancji, że maksimum będzie osiągnięte, ponieważ system będzie udostępniał tylko realne dochody.
Rzekome dochody = wydają się być coś prawdziwe, ale w rzeczywistości są fałszywe.

Każdy balans wskazujący zyski na kontach Traffic Monsoon poparty jest rzeczywistymi i prawdziwymi pieniędzmi przechowywanymi w procesorach płatności. Każda zarobiona kwota jest realna.

Jak w każdym biznesie, celem Traffic Monsoon jest sprzedaż i świadczenie usług reklamowych. Zarobki są wynagrodzeniem dla kogoś, kto rekrutuje klientów, którzy kupują usługi reklamowe (10% prowizji od sprzedaży). Dzielone zyski są tylko i wyłącznie dzielone od rzeczywistych i realnych dochodów, z tymi, którzy mają aktywne pozycje i którzy obejrzeli minimalną liczbę reklam w wymianie ruchu dla danego dnia.
Oznacza to, że nigdy nie będzie załamania.
W Ponzi, występuje załamanie, gdy zarobki nie są uzasadnione. Pieniądze tak naprawdę nie istnieją. Innymi słowy, sprzedaż nowych usług pokrywa wcześniejsze zarobki. W Ponzi mamy rzekomo gwarantowany zwrot, system jest tak tworzony, aby pokazywał, że ktoś otrzymuje coś w zamian za inwestycje, której w rzeczywistości nie ma, niczego faktycznie odbiera. Gdy duża liczba osób żąda wypłat Ponzi nie ma z czego im zapłacić.

W Traffic Monsoon (wyraźne wskazuje, że to nie jest Ponzi) nie może wystąpić zapaść, ponieważ pieniądze zarobione naprawdę istnieją. Jakiekolwiek sprzedawane usługi generują prawdziwe i rzeczywiste kwoty dochodów, które są rozdzielane przez 24 godziny lub więcej po sprzedaży za usługę.

Jeśli 100% użytkowników poprosił dziś o wypłatę, wszyscy ją dostaną – jedyny powód, dla którego ludzie nie mogą dostać wypłat w tej chwili z sald oczekujących ograniczenia PayPal, które powodują tymczasowe wstrzymanie funduszy na 180 dni.
Nie ma żadnej inwestycji, obietnicy zwrotu, jedynie co jest oferowane przez Traffic Monsoon to usługi reklamowe, jasne definicje poszczególnych oferowanych usług, dokładnie to, co jest opisane nabywa kupujący, jasny zarys jak to wszystko działa, a każdeo dodatkowe środki poparte są prawdziwymi pieniędzmi.

Spójrzmy na te flagi ostrzeżenia:
– Czy Traffic Monsoon daje wysokie stopy zwrotu inwestycji z małym lub bez żadnego ryzyka? Czy istnieją gwarancje dochodów? Nie.
Jak stwierdzono w warunkach serwisu, „Zgadzasz się na nieszkodliwość Traffic Monsoon od wszelkich strat i / lub zobowiązania do zakupu, więc nie kupuj usługi, za którą nie możesz zapłacić, ponieważ wykupujesz ją na własne ryzyko. „
Dodatkowo, w warunkach serwisu stwierdzamy: „Zgadzasz się, że nie możemy zagwarantować wyników dla Twojej kampanii, ale możemy zapewnić, że otrzymasz wszystkich odwiedzających na swoją stronę za których zapłaciłeś. Wyniki kampanii różnią się od osobistych potrzeb odwiedzających i czy twoja oferta ma odpowiednią zdolność do zaspokojenia ich potrzeb. „
Traffic Monsoon nie tylko, nie oferuje wysokich zysków z inwestycji bez ryzyka, ale nie ma absolutnie żadnej gwarancji dochodu i nie ma gwarancji wyników reklamowych.

– Czy Traffic Monsoon zapewnia pewny zwrot?
Absolutnie nie. Przede wszystkim, nie ma „zwrotu” w Traffic Monsoon. Gdy ktoś kupuje usługę, otrzymują usługę którą wybrał i za nią zapłacił. Gdy ktoś kwalifikuje się do udziału w zyskach firmy, otrzymuje część wpływów ze sprzedaży, które zostały wygenerowane. Kwota dzielona idzie w górę lub w dół w zależności od sprzedaży usług. Tylko prawdziwe pieniądze są dzielone z tymi, którzy aktywnie wyklikali minimalną liczbę reklam w wymianie ruchu.

– Czy Traffic Monsoon jest niezarejestrowaną inwestycja?
Przede wszystkim nie jest inwestycją. Jest zarejestrowanym biznesem, która została zarejestrowana jako firma reklamowa. To, co jest oferowane w Traffic Monsoon to usługi reklamowe.

– Nielicencjonowany sprzedawca?
Traffic Monsoon ma zezwolenie na prowadzenie działalności, a nie ma wymogu licencji w przypadku sprzedaży usług reklamowych w Internecie.

– Ukrywane i / lub złożone strategie?
Wszystko jest zupełnie jasne. Jak działa Revenue Share zostało opisane w sposób czytelny na stronie planów reklam, a także dodatkowo w tym filmie:
https://www.youtube.com/watch

Jak działa Traffic Monsoon zdecydowanie nie jest tajemnicą. To nie jest skomplikowane. W rzeczywistości jest bardzo proste.

– Problemy z dokumentami?
Wszystkie informacje są widoczne. Szczegóły stanu konta dla każdego użytkownika są bardzo jasne i dostępne poprzez kliknięcie „Moja historia” w panelu sterowania.
Ponadto, od czasu do czasu, pokazuję ile pieniędzy posiadamy na każdym koncie procesora płatności które całkowicie (a nawet więcej) obejmują całkowity balans na wszystkich kontach użytkowników razem wziętych.

– Trudność w otrzymaniu płatności?
Nie mieliśmy żadnych problemów dopóki PayPal nie zdecydował się rozstać z Traffic Monsoon i wstrzymać tymczasowo fundusze które były na wypłaty dla użytkowników przez 180 dni.

Mam nadzieję, że to pomogło wyjaśnić wiele rzeczy.

Tłumaczenie – Marcin Polanowski
Oryginał: https://www.facebook.com/groups/trafficmonsoon.org/permalink/1062839703792608/

Have you ever felt stuck when someone tries to convince you TM is a ponzi?

Review the following details on this page:
https://www.sec.gov/answers/ponzi.htm

What is a Ponzi scheme?
A Ponzi scheme is an investment fraud that involves the payment of purported returns to existing investors from funds contributed by new investors. Ponzi scheme organizers often solicit new investors by promising to invest funds in opportunities claimed to generate high returns with little or no risk. In many Ponzi schemes, the fraudsters focus on attracting new money to make promised payments to earlier-stage investors to create the false appearance that investors are profiting from a legitimate business.

Let’s cross reference with what’s displayed on this page:
https://trafficmonsoon.com/ad_plans
https://trafficmonsoon.com/terms

Does traffic monsoon offer an investment? No. Specifically, the page indicates we do not sell shares. We sell only ad service. Additionally, the word „invest” is not found on this (or any page) page at all except by firmly declaring traffic monsoon services are not an investment.

Furthermore, in the terms of service (which every member agrees to upon sign-up) it states, „TrafficMonsoon registered as a limited liability company and not a bank nor a security firm. A purchase of advertising service with us is not considered a deposit, nor investment.”

Even more: on the purchase page, it clearly is noted that a purchase of ad service is not an investment.

So it can completely be concluded that Traffic Monsoon is not offering any form of investment.
Fraud is a deliberate deception to secure unfair or unlawful gain.
Looking at the ad plans page on traffic monsoon, it clearly displays that when someone buys an adpack, they will receive, „20 clicks to your banner, 1,000 traffic exchange credits, and a revenue sharing position”

On the purchase page it is even more clear to say, „20 Pay Per Click Banner Credits, 1000 Traffic Exchange Credits, and 1 revenue sharing position.”
There is no deception there. This is actually what people receive.
All the other services on the ad plans page describe exactly what the buyer receives, and when a purchase is made the buyer does actually receive what they have selected and paid for.
So it can completely be concluded that there is not any fraud on Traffic Monsoon.
So the first part of this definition on SEC’s website is cleared. Traffic Monsoon clearly is not any form of investment fraud, because it is neither fraud, and also not an investment.
Let’s look at the next part of the definition: High Returns with little or no risk.

Looking at Traffic Monsoon’s website, there is no promise of high returns. In fact, there is no promise of any return, and no promise of any income. From the ad plans page it says,

„When you click a minimum of 10 ads in our traffic exchange and remain on the websites for 20 seconds each, you’ll qualify yourself for 24 hours to share in site profits.

„As long as you are qualified, each sharing position you receive with your AdPack Combo purchase will continue to share in revenues up to $55.00. Reaching this maximum is not guaranteed, or affixed to any time frame. It’s completely reliant upon sales of services, and you being qualified.”

This clearly identifies that active surfers in the traffic exchange who have purchased adpacks could qualify to share in the site revenues. This is effort related. The service is there, and that’s what people pay for. If they choose to actively click at least a minimum number of ads through the traffic exchange, they can qualify to earn some money towards their sharing positions up to $55. There is no guaranteed amount anyone would receive, and certainly no time frame given when any amount would be given. It also clearly explains that there is no guarantee the max would ever be reached, because the system will share only real revenues.

purported = appear to be something true, but actually be false.

Each balance showing earnings within a traffic monsoon account is backed up by real and actual money held within the payment processing gateways. Each amount earned is real.

As any business, traffic monsoon’s goal is to sell and provide advertising services. Earnings are rewarded to someone who has referred a customer who purchases the ad service (10% sales commission). Revenues shared only are shared from actual and real revenues with those who have active positions, and who have viewed a minimum number of ads in the traffic exchange for that day.

This means there is never going to be a collapse.

In a ponzi, a collapse occurs when the earnings are not legitimate. The money is not really there. In otherwords, new sales pay for old earnings. In a ponzi with guaranteed purported returns, a system is created to make it appear someone is receiving something as a return for an investment which actually isn’t what they are actually receiving. When a large number of people request to be paid, the ponzi cannot pay them.

In traffic monsoon, (clear distinction that it’s not a ponzi) a collapse couldn’t possibly occur, because the money earned is already really there. Whatever services are sold really generate a true and real amount of revenue, which is only shared 24 hours or more after the sale is generated for a service.

If 100% of the members asked to be paid today, they would all be paid — the only reason people can’t be paid right now on pending balances is because of the paypal limitation which is causing a temporary hold on the funds for 180 days.

There’s no investment, no promise of returns, only advertising services are offered on traffic monsoon, clear definitions of each service being offered, exactly what is described is provided to the buyer, clear outline of how everything works, and every bit of money someone has earned is fully backed up with real money.

Let’s review the red flags:

– Does traffic monsoon offer high investment returns with little or no risk? Is there guarantees of income? No.

As stated in the terms of service, „You agree to hold TrafficMonsoon harmless from any loss and / or liability to your purchase, therefore do not purchase services that you can not afford to pay for, as you are spending it at your own risk.”

Additionally, in the terms of service it states, „You agree that we cannot guarantee results for your campaigns, but we can only ensure that you’re able to receive all the visitors you’ve paid for. Results of campaigns vary upon the visitor’s personal needs, and whether your offer adequately communicates ability to meet their need.”

Not only does traffic monsoon not offer high investment returns without risk, but there is absolutely no guarantee of income, and no guarantees of advertising results.

– Does traffic monsoon have overly consistent returns?
Absolutely not. First of all, there are no „returns” on traffic monsoon. When someone buys a service, they receive the service they have selected and paid for. When someone qualifies to share in revenues, they are receiving a portion of revenues from the sales which have been generated. The amount shared certainly goes up or down depending upon sales of services. Only real money is shared with those who have actively clicked the minimum number of ads in the traffic exchange.

– Is traffic monsoon an unregistered investment?
Well, it’s not an investment. It’s a registered business, which has been registered as an advertising company. That’s what is offered on traffic monsoon; advertising services.

– Unlicensed Sellers?
Traffic Monsoon does have a business license, and there is no license required for selling advertising services online.

– Secretive and/or complex strategies?
Everything is completely clear. How the revenue sharing works has been described clearly on the ad plans page, plus additionally within this video:

https://www.youtube.com/watch…
It’s definitely no secret how traffic monsoon works. It’s not complicated. It’s actually very quite simple.

– Issues with paperwork?
All information has been clearly displayed. Account balance details for each member account are very clear, and available by clicking „My Balance History” within the member back office.
Also, from time to time, I have released full view how much money is contained within each payment processor account completely (and more than) covers the total balances within all member accounts combined.

– Difficulty Receiving Payments?
No problems ever existed until PayPal chose to part ways with Traffic Monsoon, and are temporarily holding the funds to pay people 180 days.

I hope this helps clarify things.

Charles Scoville says…

Dziękuję za podążanie za mną. Tylko kilka osób w moim życiu naprawdę mnie zna. Moje serce. Mój sposób myślenia. Moją duchowość. Moje człowieczeństwo. Moją wrażliwą, delikatną, opiekuńczą osobowość. Moją hojność i chęć pomocy innym. Niektórzy widzieli mnie zdenerwowanego przy niesprawiedliwości. Bardzo rzadko zdarza się aby ktoś widział mnie naprawdę złego.
Zazwyczaj podchodzę do trudności z nastawieniem „to będzie działać”. Mam także tendencję do długotrwałych relacji z innymi ludźmi, którzy trzymają się tego samego rodzaju postawy. Istnieją zmagania poza moją kontrolą, które towarzyszyły w całym moim życiu, które doprowadziły mnie na skraj rezygnacji. Miałem bliskich mi ludzi w życiu, którzy mnie wykorzystali, oczerniali mnie, a nawet zdradzili. Oszustwa miłosne, ludzie z fałszywymi tożsamościami, fałszywi przyjaciele i wiele innych. Jak każdy, żyjący, ja także straciłem nadzieję. Straciłem nadzieję w ludzi i straciłem nadzieję w życie w ogóle. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkich moich przyjaciół i rodzinę, którzy pomogli mi odzyskać moją duszę. Którzy przypomnieli mi (może nawet niechcący), kim naprawdę jestem i co mogę naprawdę osiągnąć, kiedy skupiam moje myśli na czymś. Jestem prawdziwie błogosławiony. Chcę, żebyś wiedział, że nic co udało mi się osiągnąć w życiu nie przyszło łatwo. Wszystko w moim życiu, co jest dobre, przyszło po wielkiej walce, trudności i smutku. Głębokość bólu, wytrwałości i ciężkiej pracy. Czasem ludzie patrzą na mnie i myślą, że jestem szczęśliwy. Mogę cię zapewnić, że nic dobrego nie przyszło do mojego życia dzięki szczęściu i bez względu na to, jak dobrze wszystko wygląda z zewnątrz jest jeszcze bardzo dużo walki i zmagań. Pozytywną rzeczą, którą mam w sobie jest zdolność do śmiechu i uśmiechu nawet w sytuacji wielkiego bólu i trudności w życiu. Więc jeśli zobaczysz mnie uśmiechniętego lub śmiejącego się, to nie znaczy, że moje życie jest łatwe. To po prostu oznacza, że jestem w stanie cieszyć się z róż na ścieżce życia, nawet wtedy, gdy zmagam się z wyzwaniem. Wierzę, że każdy w dowolnym momencie życia ma do czynienia z rzeczami, które są trudne. Wyzwania, które wydają się nie do zniesienia. Głębokość smutku, który może nie mieć końca. Nie przestawaj myśleć o jutrze. Nigdy nie wiadomo, co dobrego się stanie. Nigdy nie wiesz, jak obecne zmagania w życiu będą rozwijać siły w tobie. Nie poddawaj się. Trwaj i idź na przód. Będziesz osiągnąć wszystko na czym skupisz swój umysł.
Idź naprzód.

Wiele lat temu myślałem, że stracę syna przez rozwód. Nie straciłem go. Myślałem, że nigdy nie znajdę miłości i ożenię się ponownie. Zrobiłem to. Myślałem, że nigdy nie będę w stanie zarobiać lepiej. Zarabiam. Myślałem, że tracąc PayPal będzie to koniec Traffic Monsoon. Nie jest. Sprawy idą bardzo dobrze, pomimo że PayPal’a już nie ma, a wciąż wstrzymuje pieniądzę do 180 dni. Czasami myślimy negatywnie o naszych własnych sytuacjach. Nie poddawaj się!

Teraz idę przez wiele trudnych wyzwań, choć znalazłem niesamowitą miłość w moim życiu, niezwykłych przyjaciół, mam niezwykłą karierę i dokonałem wielu silnych znajomości z osobami na całym świecie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie dopingowali, zachęcali mnie, inspirowali mnie i pomogli mi podnieść się z powrotem i iść naprzód, nawet gdy rzeczy stają się zbyt trudne dla mnie, aby poradzić sobie samemu.

Dziękuję za przybycie Samery do mojego życia i kochanie mnie za to kim jestem oraz zaakceptowaniem mnie pomimo tego kim nie jestem. Dziękuję za obronę, i wstawianie się za mną. Co za zaszczyt nazwać Cię moją żoną. Wiem, że razem będziemy w stanie pokonać wszystkie wyzwania które życie rzuca na nas, ponieważ oboje mamy mentalność zwycięzcy „możemy to zrobić”, „to wszystko się ułoży”, „postaramy się trochę mocniej”,”staniemy się kimś lepszym”.

*Tłumaczenie Marcin Polanowski

Tekst oryginalny:

Thank you for following me. Only few people in my life truly know me. My heart. My mindset. My spirituality. My humanity. My sensitive, soft, caring personality. My generosity, and desire to help others. And some have seen me get upset at injustice. Very rarely does anyone see me actually get angry. I tend to approach difficulty with „this will work out” attitude. I tend to make long-lasting relationships with others who hold to this same type of attitude. There are struggles outside my control which have gone on throughout my life which have brought me to the brink of giving up. I’ve had people close to me in my life use me, mistreat me, and betray me. Love fraud, cat-fishes, fake friends, and more. Like everyone who lives, I too have lost hope. I’ve lost hope in humanity, and lost hope in life in general. I’m so grateful for all my friends and family who have reverberated my core back to myself. Who have reminded me (maybe even inadvertently) who I really am, and what I can truly achieve when I put my mind to something. I have truly been blessed. I want you to know that nothing I have achieved in my life has come easily. Everything I have in my life which is good has come through great struggle, hardship, and sadness. Depth of pain, persistence, and hard work. Sometimes people look at me and think I am lucky. I can assure you, that nothing good has come into my life through luck, and no matter how good things look from the outside there is still a great deal of struggle and difficulty. The good thing I have within myself is the ability to laugh, and smile even in the midst of great pain and hardships in my life. So if you see me smile or laugh, it doesn’t mean my life is easy. It simply means I’m able to enjoy the roses along the path of life, even when things are a challenge. I believe everyone at any given moment of life is dealing with things which are difficult. Challenges which seem unbearable. Deepness of sorrow which may seem unending. Don’t stop thinking about tomorrow. You never know how good things will become. You’ll never know the strength these current struggles in your life will develop within you. Don’t give up. Keep persisting forward. You will achieve anything you put your mind to. Keep moving forward.

Many years ago I thought I would lose my son through divorce. I didn’t lose him. I thought I’d never find love and get married again. I did. I thought I’d never be able to earn a better income. I have. I thought losing PayPal would be the end of Traffic Monsoon. It’s not. Things are going very well right now in Traffic Monsoon even though PayPal is gone and holding onto so much money for 180 days. Sometimes we think negatively about our own situations. Still don’t give up!

Right now I am going through many difficult challenges, even though I have found amazing love in my life, amazing friends, have a remarkable career, and made many powerful connections with individuals all around the globe. Thank you to all who have cheered me on, encouraged me, inspired me, and helped me pick myself back up and keep moving forward when things have become too hard for me to handle on my own.

Thank you Samera for coming into my life, and loving me for everything I am, and accepting me despite the things I am not. Thank you for defending me, and standing up for me. What an honor it is to call you my wife. I know that together you and I will be able to overcome all the challenges life throws at us, because we both have a winner mindset, „we can do this,” „it will all work out,” „we’ll try a little harder,” „we’ll become a little better.”